Scroll voor meer

Oorsuizen en geluidsovergevoeligheid

oorsuizen en geluidsovergevoeligheid

oorsuizen

Men spreekt over de volgende 4 typen:

Tinnitus / oorsuizen

Tinnitus, in de volksmond oorsuizen genoemd is het waarnemen van een voortdurend geluid, zonder dat er in de omgeving een geluidsbron aan te wijzen is. Tinnitus kan variëren van piep-, sis-, fluit-, brom- of ruistonen in een of beide oren. Meestal wordt het geluid vooral waargenomen wanneer er geen of weinig omgevingsgeluid is. Tinnitus of oorsuizen komt bij heel wat mensen voor, al dan niet in combinatie met gehoorverlies.

Hyperacousis / overgevoeligheid

Men ervaart dan veel geluiden als te sterk, onaangenaam of zelfs pijnlijk omdat de tolerantie voor geluid is afgenomen. Blijkbaar worden geluidsimpulsen te sterk verwerkt door de hersenen, waardoor geluiden vaak als (te) luid worden waargenomen en geëvalueerd. Vaak zijn heel gewone geluiden niet te verdragen. Te denken valt aan een toilet doortrekken, gerammel van de afwas, spelende kinderen, een muziekje e.d.

Misofonie

Het is vooral een afkeer van menselijke geluiden zoals mond- en keelgeluiden (smakken, slikken, ademen, neus ophalen, etc). Ook typen op een toetsenbord, klikken met een pen en hakken op een harde vloer zijn veelvoorkomende triggers. Over het algemeen gaat het om neutrale en zachte geluiden. Wat iemand triggert verschilt van persoon tot persoon. Doordat er een hyperfocus (overconcentratie) voor bepaalde geluiden ontstaat, horen mensen met misofonie deze geluiden boven alles uit.

Fonofobie

Bij geluidsschuwheid (fonofobie), een angststoornis, heeft iemand een aanhoudende, abnormale, en ongegronde angst voor vaak normale, onschadelijke omgevingsgeluiden.
Plotselinge harde en onverwachte geluiden veroorzaken bij iemand met fonofobie reeds angstaanvallen.
Voor de meesten betekent de ziekte een beperking van het persoonlijke en professionele leven.

Hoe dit managen?

Zit je verveeld met één van bovenstaande klachten, dan kreeg je wellicht de boodschap om er mee te leren leven. Makkelijker gezegd dan gedaan… maar er zijn mogelijkheden!

Als het zo opvallend aanwezig is dat je er constant door afgeleid wordt en er geen aantoonbare medisch te verhelpen oorzaak gevonden wordt, kan een behandeling bij een audioloogverlichting bieden. Je leert dan hoe je je leven terug kan opnemen zonder die negatieve symptomen.

Naargelang de persoon en het type en de graad van de klachten wordt bekeken welke onderdelen nodig zijn.

In de eerste plaats wordt de persoon begeleid. De audioloog geeft de nodige informatie waarbij o.a. wordt uitgelegd waar bovenstaande aandoening(en) vandaan komt/komen. Ook de eigen vragen en angsten komen aan bod. Zo leert men er beter mee omgaan.

Vaak zijn geluidsverrijking en -behandelingen aangewezen om de vicieuze cirkel te doorbreken. Daar het zich in het dagdagelijkse leven niet voordoet, wordt met externe apparatuur gewerkt. Hiervoor komen hoortoestellen en andere audioapparaten in aanmerking. Afhankelijk van het type en de graad van de klacht wordt een behandelingsplan opgesteld en kunnen klankbehandelingen aangewezen zijn.

Ook komt er relaxatie aan te pas, zoals Prof. Jastreboff aanraadt. Omdat onder stress de klachten van bijvoorbeeld oorsuizen ernstiger aanwezig kunnen zijn. Door hierop te werken, doet dit de kans op terugval verkleinen. (Voor meer informatie: zie ook de rubriek “Hartcoherentie en relaxatie”.)

oorsuizen therapie

Wil je meer genieten van het leven?

Informeer hoe we je kunnen helpen met jouw gehoorprobleem.

Contacteer me

Verloop

Het doorbreken van de vicieuze cirkel en de gehele aanpassing neemt echter enige tijd in beslag. Volgens studies wordt er na 6 maanden reeds een mooi resultaat bereikt en heeft men er optimaal mee leren omgaan na 18 maanden. Het nodige aantal sessies (gem. 4 à 5) worden dan ook over deze tijdspanne gespreid, waarvan de meeste in de eerste 3 maanden doorgaan.

Tarief

Voor een sessie van 60 minuten: 60 €

Een 1e sessie met onderzoeken komt op 75 €.

Ook sessies van 90 minuten zijn mogelijk aan 90 € .