Scroll voor meer
Een afspraak maken voor uw gehoor en zorgtrajecten

Hoortoestellen

hoortoestellen

Types van hoortoestellen

Hoortoestellen alle types Widex
De meest gekende types van hoortoestellen zijn in-het-oor en achter-het-oor.
Daarnaast bestaan ook kleinere hoortoestellen met luidspreker-in-de-gehoorgang.

Achter-het-oor hoortoestel (AHO)

achter het oor hoortoestelBij een achter-het-oor toestel (AHO) bevindt het apparaat zich achter de oorschelp. Het toestel omvat een microfoon, computerchip, luidspreker en batterijcompartiment. Al deze onderdelen zitten in de behuizing van het toestel. Het geluid van de luidspreker wordt door een buisje (dun of iets dikker) naar het oor geleid. Met een dopje in de gehoorgang of een op-maat-gemaakt oorstuk zit het erin bevestigd. Dit maakt dat het toestel iets zichtbaarder is, tenzij het onder het haar gedragen kan worden. 

Doordat de microfoon en de uitgang van het geluid afkomstig van de luidspreker zich verder uit elkaar bevinden, kan met dit type van hoortoestel het meeste versterking gegeven worden, zonder al teveel risico op fluiten. Enkel als via het oorstukje geluid kan terug lekken of de gehoorgang verstopt zit met bijvoorbeeld oorsmeer, kan fluiten nog optreden.

Voor het oorstuk of dopje in de gehoorgang is er meestal voldoende ruimte om een verluchting van de gehoorgang te blijven voorzien. Hierdoor klinken de eigen stem en lichaamsgeluiden natuurlijker.

Kortom, een AHO is vooral geschikt bij licht, matig en ernstig gehoorverlies. Doordat er minder fluitrisico bestaat bij een AHO is er bij gehoorverliezen waarbij de hoogste tonen het meest verminderd zijn, zoals bij ouderdomsslechthorendheid, nog voldoende reserveversterking aanwezig. Hierdoor gaat een AHO langer mee.

Prijsklassen

Hoortoestellen worden ingedeeld in verschillende prijsklassen naargelang de technologie waarmee de toestellen zijn uitgerust en dus welke kwaliteit ze kunnen leveren. Naarmate er meer soorten “filters” in een hoortoestel gebruikt worden zijn de toestellen in meerdere en moeilijkere luistersituaties bruikbaar.

luistersituaties

Over het algemeen delen we de toestellen in in vier tot vijf prijsklassen. We spreken over budget-, basis-, midden-, plus- en topklasse.

Welke technologie omvat een hoortoestel?

Er is een groot gamma aan hoortoestellen beschikbaar. Op basis van het voorschrift van de NKO wordt al naargelang de behoeften en vragen een toestel geselecteerd en eerst uitgeprobeerd. Door de versterking worden geluiden beter hoorbaar gemaakt. Ook allerlei filters zijn nodig om een zo zuiver mogelijk geluid aan de oren/hersenen aan te bieden.

Indeling in luistersituaties

Meestal werken we met automatische programma’s waarbij het toestel zelf kiest voor het optimale geluid in een bepaalde situatie. Als dit voor een bepaalde situatie niet volstaat, worden meerdere programma’s geïnstalleerd. Voor die situatie moet je dan zelf van programma veranderen.

 Richtinghoren

Ook het directioneel of richtinggevoelig microfoonsysteem kan worden ingezet. Hierdoor worden stoorbronnen naast en achter je onderdrukt waardoor je beter kan verstaan bij rumoer. Het mag uiteraard niet te ijl ingesteld worden om nog zelf te kunnen horen waar geluid vandaan komt.

Aantal toonbanden

Hoe meer toonbanden in een hoortoestel, hoe nauwkeuriger het geluid per toon kan worden ingesteld. Belangrijk is dat het aantal toonbanden wordt afgestemd op jouw gehoorverlies.

Anti-fluitsysteem

Met het feedbacksysteem wordt hinderlijk fluiten of piepen van een hoortoestel grotendeels tegengegaan. Enkel bij een oorsmeerprop of teveel verluchting kan dit nog opduiken.

Achtergrondfiltering

Om de spraakverstaanbaarheid in rumoer te verbeteren, wordt gebruik gemaakt van nagalmreductie waardoor de teruggekaatste geluiden tegen de muur of plafond teruggedrongen worden. Ook windruis kan vervelend zijn. Op dat moment zal het toestel het geluid verminderen. Sommige toestellen beschikken over spraakherkenning of lawaaionderdrukking. Deze techniek regelt dat lawaai of ruis onderdrukt wordt en spraak zo nodig extra versterkt wordt, al dan niet afhankelijk van de sterkte van het binnenkomende spraaksignaal.

Binauraal horen

Ook bij hoortoestellen geldt dat door te luisteren met beide oren je beter kan bepalen waar geluiden vandaan komen omdat het een extra versterking biedt aan je beide oren. Het geeft bovendien een aangenamer en natuurlijker geluid. Door het samenbrengen van de informatie van beide oren wordt eveneens rumoer meer naar de achtergrond gebracht. Ook toestellen kunnen op dit vlak informatie met elkaar uitwisselen.

Hoortoestellen als hulpmiddel

Een hoortoestel blijft echter een technisch hulpmiddel. Gemiddeld gesproken kunnen we met een hoortoestel de verstaanbaarheid verbeteren met de helft ten opzichte van normaalhorenden. Dit geeft al een opmerkelijk verschil, maar hoe meer aan gehoorverlies er is, hoe vaker bij stillere spraakniveaus en situaties in gezelschap en/of in rumoer er nog niet de nodige verstaanbaarheid wordt bereikt

De computergestuurde regeling kan het natuurlijk hoorsysteem niet helemaal nabootsen dat nog complexer werkt. De versterking wordt bovendien aan de resterende haarcellen aangeboden, die wel sneller in actie schieten maar doordat ze in aantal beperkt zijn meer vervorming overdragen. Belangrijk is de samenwerking met het natuurlijke hoorsysteem. Het blijft nodig om met aandacht te luisteren naar wat gezegd wordt. Het apparaat verbetert alleszins de detectie van geluid maar de auditieve verwerking gebeurt door de hersenen. Een hoorapparaat is bij gehoorverlies dus de meest voor de hand liggende optie, maar het is niet de enige.

 

Tussenkomst ziekenfonds

Mits een origineel voorschrift van de NKO-specialist is (om de vijf jaar) een tussenkomst van het ziekenfonds mogelijk.
Bij een erkend audioloog ligt deze teruggave vast op 706,69 € voor één hoortoestel en 1398,82 € voor twee hoortoestellen.
Als je jonger bent dan 65 jaar, ligt deze tussenkomst nog iets hoger.

Deze bedragen zijn onder voorbehoud van wijzigingen bij het RIZIV.

hoortoestellen
Voor een persoonlijker hooradvies maken we best een vrijblijvende afspraak. We bekijken dan wat voldoet aan je wensen en wat audiologisch gezien mogelijk is.

Wens jij ook persoonlijk en professioneel hooradvies?

Neem contact op voor een gratis gehoortest en gesprek